LAGER & LOGISTIK


Många kunder önskar en helhetslösning för sina produkter.

ICT erbjuder lager och logistik. Lagerytan är ca 2 800 m2. Vi erbjuder lagring av montermaterial mellan mässor/events och bultlagring av producerad inredning för avrop till butiker.

Vi har ett sortiment av hyr material för mässor och events såsom möbler & köksmaskiner, tross, ljus & AV-utrustning.

ICT packar och fraktar – allt från små paket till hela trailers. Vi upprättar exporthandlingar och tulldokument och skickar gods både i och utanför Europa.  Vi upprättar samt hanterar tulldokument för gods även till länder som USA och Ryssland.

Transporter och packmaterial har stor miljöpåverkan. Vi är miljöcertifierade enligt enligt ISO 14 001 och fokuserar kontinuerligt på att planera utnyttjandegraden på varje bil och söker ständigt material med låg miljöpåverkan för en hållbar framtid.