VÅRT MOTTO


ICT´s motto är ganska enkelt, vi fokuserar på vår kund – Dig.

Vi omvandlar dina idéer och önskemål till verklighet.

Våra projektledare går igenom och analyserar tillsammans med dig och ger er en helhetslösning.

Fördelen för er som kund att välja oss som samarbetspartner är att ni behöver endast ha oss som kontakt i ett projekt, vi sköter allt annat.

Vi arbetar utifrån våra värdeord!

Mod
Vi är stolta över att våga vara ärliga och öppna i vår dialog med kund.
Vi vågar ta på oss svåra uppgifter och är trygga i vår kompetens att hantera situationen.

Pålitlighet
Tillit vinner vi genom att hålla det vi lovar. Våra kunder skall känna förtroende för våra offerter, de överenskomna kostnaderna hålls. Våra kunder skall känna förtroende för vår expertis och våra rekommendationer och vara säkra på att vi är ärliga i vår kommunikation och planering inför projekt. Leveranser skall ske i rätt tid på rätt plats.

Förmåga
Vi har förmågan, skickligheten och kompetensen som behövs. Möter vi hinder på vägen gör vi allt vi kan för att tillsammans med kund övervinna dessa så att kunden får det denne behöver och önskar. Kunden skall känna sig trygg i vetskapen av att vår kompetens och vårt kunnande tillsammans med kapaciteten att leverera detta infriar kundens önskemål.